Este traba o trata sobre aqueles lugares que un día foron un proxecto, de vida, ilusionante. Onde persoas puxeron o seu afán, quizais para formar unha familia, quizais un novo lugar de traba o, quizais o desenvolvemento dunha comunidade…

Pero, por algunha causa, ese afán viuse abortado antes do seu término. Como un ser nonnato, como unha morte prematura. Tarefa non levada a cabo que causa a ustración dos seus protagonistas convertendo ese lugar nunha especie de cemiterio de ilusións, camposanto sen lápidas.

EspazosNonVividos (C) Juan José Vázquez Blanco
Etiquetado en: