A Te (Luis Feijoo)

A Te (Luis Feijoo)

A te. Proxecto persoal sobre Lisa e a sua vida cotiá; aquelas actividades ordinarias, os seus estados de ánimo e todos os momentos que enchen o tempo de alegría, drama e espectaculo. A fragmentación de momentos inherentes ao traballo repetitivo

EspazosNonVividos (C) Juan José Vázquez Blanco

Este traba o trata sobre aqueles lugares que un día foron un proxecto, de vida, ilusionante. Onde persoas puxeron o seu afán, quizais para formar unha familia, quizais un novo lugar de traba o, quizais o desenvolvemento dunha comunidade… Pero,

Callahan. (C) David Martíenz

(C) David Martínez. Callahan Este en un mini-proyecto que surge como resultado de una actividad académica y que por lo tanto ni es completo, ni tiene una línea argumental compleja o suficientemente elaborada. Es, esencialmente, un ejercicio para una prueba