EspazosNonVividos (C) Juan José Vázquez Blanco

Este traba o trata sobre aqueles lugares que un día foron un proxecto, de vida, ilusionante. Onde persoas puxeron o seu afán, quizais para formar unha familia, quizais un novo lugar de traba o, quizais o desenvolvemento dunha comunidade… Pero,