A te. Proxecto persoal sobre Lisa e a sua vida cotiá; aquelas actividades ordinarias, os seus estados de ánimo e todos os momentos que enchen o tempo de alegría, drama e espectaculo.

A fragmentación de momentos inherentes ao traballo repetitivo e habitual das partes máis comúns e familiares da vida cotiá é un terreo complexo. Esa realidade apartada do público está sempre aí dispoñible pero ao mesmo tempo afastada por unha rutina tediosa e dunha familiaridade cómoda que nos confunde e impídenos observar importantes momentos do día a día que, case sempre, se escapan da nosa atención.

A te o sendio do ordinario para Lisa ao tratar de apreciar as suas vivenzas e experiencias como mundanas e preciosas ao mesmo tempo.

Luis Feijoo

A Te (Luis Feijoo)
Etiquetado en: