CAMPUS FOTO

CAMPUS FOTO

02/06/20015-26/06/2015
Pazo de Fonseca.
46 Fotografías.
Asociación Cultural Fotoforum Compostela
info@fotoforumcompostela.com

“CAMPUS FOTO” mostra a visión persoal sobre a Universidade de Santiago de Compostela dos 46 autores e autoras que participan neste proxecto. É unha proposta heteroxénea e variada na que cada fotografía convértese nunha peza dun crebacabezas que nos da unha imaxe final dunha universidade que é atemporal, diverxente, cambiante e polifacética. É unha imaxe dunha universidade vista dende dentro e dende fora; dende a experiencia, dende a curiosidade e dende a intriga. É unha imaxe que está definitivamente ligada a Santiago de Compostela, cidade que nos acolle coa luz que soamente as súas pedras saben reflectir.

.
“CAMPUS FOTO” muestra la visión personal sobre la Universidad de Santiago de Compostela de los 46 autores y autoras que participan en este proyecto. Es una propuesta heterogénea y variada, en la que cada fotografía se convierte en una pieza de un puzle que nos proporciona una imagen final de una universidad que es atemporal, divergente, cambiante y polifacética. Es una imagen de una universidad vista desde dentro y desde fuera; desde la experiencia, desde la curiosidad y desde la intriga. Es una imagen que está definitivamente ligada a Santiago de Compostela, ciudad que nos acoge con la luz que solamente sus piedras saben reflejar.

.
“CAMPUS FOTO” shows the personal vision of the University of Santiago de Compostela of the 46 authors who participated in this project. It is a diverse and varied proposal, in which each photograph becomes a piece of a puzzle that provides a final image of a university that is timeless, divergent, changing and multifaceted. It is an image of a university viewed from the inside and from the outside ; from the experience, from the curiosity and from the intrigue. It is an image that is definitely linked to Santiago de Compostela, a city that welcomes us with a kind of light that only its stones know how to reflect.

.
Autores/autoras/authors
Alberto Lema, Alberto Rey, Alexandra Vaughan, Amparo Portabales, Ana Suárez, Anabel Carrión, Antonio Otero, Belén Castro Fernández, Carlos Chedas, Carmen Torres, Carmucha Remuñán, Chus Varela, David Martínez Suárez, David Torea, Edith López, Enrique Girón, Fernando Román, Fi Juncal, Fuco Reyes, Javier Albarrán, Joaquin Benavente, Joel Fiestas Perez, José Manuel Pérez Pena, Joss Pereira, Juan Antonio Valiño García, Loly Villoch, Lucia Mallo, Lucía Muñoz, Luis Feijoo García, Luis Gayol, Luis Polo, Maica Gómez Bello, Marcos J. Castro, Marga Aboal, Maria Castro, Maria João Matos, Marina Lois Vázquez, Marta López Blanco, Minia García Angulo, Mino Andrade, Nuria Fernández Quiroga, Paola Rodríguez, Pedro José Saco López, Ruairi O’Donnell, Xaime Cortizo.

CAMPUS FOTO